Hướng Dẫn Tạo Link Thu Gọn Bằng Javascript

Nguyễn Đức Nam
Hello anh em, tiếp tục với chuyên mục Thủ Thuật Blogspot và hôm nay mình xin giới thiệu anh thủ thuật Tạo Link Thu Gọn Bằng Javascript đơn giản và dễ làm nhé !


CÁC BƯỚC THỰC HIỆN :
Bước 1 : Chèn đoạn Javascript dưới đây dán trước thẻ </head>
<script language='javascript'>
//<![CDATA[
var key = window.location.href.split("go/")[1].replace("/","")
var urls={
    'fb':'https://www.facebook.com/NguyenDucNamDz',
    'gplus':"https://plus.google.com/ndn",
    'twitter':"https://twitter.com/tuoitreit",
    'hosting':"https://tenmien.com/?rel=ttitvn" /* 'ký tự thu gọn' : "liên kết chuyển hướng" */
}
if(key){
    if(urls[key]){
        window.location.href=urls[key]
    }else{
        document.write("'"+key+"' not found :(");
    }
}
//]]>
</script>
Bước 2 : Bạn có thể sửa hoặc thêm bằng cách đổi các ký tự thu gọn kèm theo địa chỉ sẽ được chuyển hướng, và nhớ là mỗi lần liên kết được khai báo được cách nhau bởi dấu "," 
Sau khi hoàn thành xong như đoạn script trên mà mình đã chia sẽ thì mình ví dụ một liên kết
Thì sẽ được chuyển hướng đến
https://www.facebook.com/NguyenDucNamDz
TỔNG KẾT :
Thật là đơn giản phải không và chúc các bạn thành công nhé

CHIA SẺ VỚI

Tác Giả :

Xin chào các bạn, các bạn có thể gọi tôi là Nam. Hiện tại tôi lại đang quản lý blog Tuổi Trẻ IT - là blog chia sẻ về những thủ thuật blogspot, ...